межі виконання

межі виконання
extent of performance

Українсько-англійський юридичний словник.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • під — I по/ду, ч. 1) Низинне місце; западина. 2) Нижня горизонтальна поверхня, площина якого небудь приміщення, ями, печі і т. ін. || мет. Дно в доменній печі. 3) Місце, майданчик для стіжка. 4) діал. Горище. II прийм., із особ. займ. оруд. в. одн.… …   Український тлумачний словник

 • поза — I и, ж. 1) Положення тіла людини або тварини. || Положення, що його спеціально приймає той, кого малюють або фотографують. Прибирати позу. •• Патологі/чна по/за поза людини, яка спостерігається при деяких патологічних станах. 2) Частина… …   Український тлумачний словник

 • з — I невідм., с. Десята літера українського алфавіту на позначення приголосного звука з (вимовляється зе ). II із, зі, рідко зо, прийм., з род., знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. з, із, зі виражають: Просторові відношення: 1) з род. в.… …   Український тлумачний словник

 • термін — I у, ч. 1) Відтинок, проміжок часу, визначений, установлений для чого небудь; строк. Термін кредиту. •• Гаранті/йний те/рмін інтервал часу, протягом якого виробник гарантує та забезпечує виконання затверджених вимог до виробу за умови дотримання… …   Український тлумачний словник

 • Помилки та норми — Помилковий слововжиток // Нормативний слововжиток // Примітка біля 400 творів у новому виді // близько (або майже) 400 творів у новому вигляді // 1. Сучасні довідкові джерела з культури укр. слова фіксують використання прийменника біля на… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

 • дотягати — а/ю, а/єш і дотя/гувати, ую, уєш, недок., дотягти/ і дотягну/ти, тягну/, тя/гнеш; мин. ч. дотя/г, ла/, ло/; док. 1) перех. Тягнучи кого , що небудь, доставляти до певного місця. || розм. З труднощами доводити до якого небудь місця літак, машину і …   Український тлумачний словник

 • вихід — ходу, ч. 1) Рух звідки небудь назовні, за межі чогось. || Вибуття звідки небудь, залишення чогось. Вихід у море. •• Ви/хід у стрі/лку бот., с. г. перетворення стебла рослин у процесі росту на трубку, стрілку. Ви/хід з процеду/ри (у мо/вах… …   Український тлумачний словник

 • відхід — хо/ду, ч. 1) Рух від якогось пункту; відбуття, відправлення. || Вихід кого небудь з певного приміщення тощо. 2) військ. Відступ із певних позицій. 3) перен. Залишення якого небудь заняття, відмова від попередньої діяльності, справи. || Відмова… …   Український тлумачний словник

 • параметр — а, ч. 1) Величина, що входить у математичну формулу і зберігає своє постійне значення лише за цих умов. 2) спец. Величина, властива якому небудь предмету, пристрою, явищу. •• Ергономі/чний пара/метр кількісна характеристика технічних особливостей …   Український тлумачний словник

 • попід — прийм., із знах. і оруд. відмінками. Сполучення з прийм. попід виражають: Просторові відношення: 1) із знах. і оруд. в. Уживається на позначення предмета або місця: а) під низ яких спрямовано дію (знах. в.); б) під низом яких відбувається дія або …   Український тлумачний словник

 • прорив — у, ч. 1) Дія за знач. прорвати, проривати 2 4). 2) Наступальна воєнна операція, розрахована на придушення опору противника і роз єднання його фронту, армії і т. ін. || Прохід, утворений внаслідок проведення такої операції. || Прохід, утворений… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”